Vítáme Vás na stránkách firmy ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o.

     

REFERENCE ---

Výbìr zakázek realizovaných v roce 2014

Firmou Armostav Místek, s.r.o. bylo zpracováno a uloženo v roce:

 

 2014 - 18 000t betonáøské oceli

 2013 - 15 600t betonáøské oceli

 2012 - 15 800t betonáøské oceli

 2011 - 17 900t betonáøské oceli

 2010 - 15 200t betonáøské oceli

 2009 - 14 000t betonáøské oceli

 2008 - 19 500t betonáøské oceli

 2007 - 18 560t betonáøské oceli

 2006 - 15 500t betonáøské oceli

 2005 - 18 500t betonáøské oceli

2004 - 15 500t betonáøské oceli

2003 - 12 000t betonáøské oceli

2002

2001-2000

... • FIRESTA a.s. – Ostrava, Mokré Lazce

 • STRABAG a.s. – Ostrava, Prodloužená Rudná

 • EUROVIA CZ a.s –Mosty Jánovce -Jablonov

 • GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. –Frýdek-Místek, Hala POLÁRKA

 • NEDL-STAV s.r.o. – Olomouc, podnikatelský inkubátor

 • BERGER BOHEMIA a.s. – Tøinec - Linde

 • JAAD TECH s.r.o. – Èeské Budìjovice - parkovací dùm Centrum

 • OHL ŽS a.s. – Ivanèice -úprava vody

 • SYNER s.r.o. – Opava, Slezská Univerzita

 • SDS EXMOST, spol. s.r.o. – pøeložka ul.Bilovecká

 • D.I.S., spol. s.r.o. – Veselí nad Moravou - most 54-023

 • PORR. a.s.– Havíøov - Centrum bydlení pro seniory

 • STAMONT – Ostrava, ARCELOR MITTAL

 • HOCHTIEF CZ a.s.– Ostrava Vítkovice - rekonstrukce mìstského stadionu

Poslední aktualizace  2021